Het nieuws omtrent het coronavirus houdt ons bezig in de media en op andere fronten, ook kerkelijk. De regering heeft vergaande maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding te voorkomen.
De kerkenraad gaat er voor nu vanuit dat de diensten van 22 maart en 29 maart niet door zullen gaan om zoveel mogelijk risico’s te vermijden. We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Het is verdrietig om even geen diensten te hebben, maar met de dichter van Psalm 43 zeggen wij mee:
“Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
Mijn God die mij ziet en redt. (psalm 43:5)”