Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die wij moeten publiceren in verband met onze ANBI-status. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn dan ook verplicht om een aantal gegevens te publiceren. Op deze pagina vindt u alle informatie (of de linken naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat).

KVK Diaconie : 76430057 Herenweg 26 2465 AC Rijnsaterwoude

KVK Kerkvoogdij : 76429849 Herenweg 26 2465 AC Rijnsaterwoude

Informatie van de Protestantse Gemeente te Rijnsaterwoude:

ANBI gegevens – PKN gemeente Rijnsaterwoude 2020

https://woudsedom.nl/wp-content/uploads/2021/02/ANBI-gegevens-2021-boekjaar-2020-kerkvoogdij.docx

https://woudsedom.nl/wp-content/uploads/2022/09/jaarrekening-kerkrentmeesters.pdf

Informatie diaconie PG Rijnsaterwoude:

https://woudsedom.nl/wp-content/uploads/2020/05/ANBI-gegevens-diaconie-PKN-Rijnsaterwoude-2020.pdf

https://woudsedom.nl/wp-content/uploads/2020/11/begroting-diaconie-kerk-2021.pdfAnbi gegevens diaconie PG Rijnsaterwoude 2020

https://woudsedom.nl/wp-content/uploads/2024/06/Rijnsaterwoude-PG-DIA-J2023-ANBI-overzicht-08-06-2024-14_40_14.pdf