Kerk huren?

De Woudse Dom is een monument met een verhaal. Uniek gelegen in het landelijke Rijnsaterwoude en toch heel centraal.

Maar de Woudse Dom is als zeer aantrekkelijke locatie ook te huren voor…

  • Kerkelijk huwelijk
  • Burgerlijk huwelijk
  • Concerten
  • Optreden van koren
  • etc…

Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Wij denken met plezier mee over de mogelijkheden om uw activiteit optimaal onderdak te bieden, mits het uiteraard past bij het karakter van onze prachtige dom.

Chronologisch overzicht jaartallen

Priester Hendrik

1049: Eerste vermelding van een kapel / dorp Rijnsaterwoude
1156: Eerste vermelding van een kerk
1552: Storm vernielt de toren
1554: Huidige toren afgebouwd
1573: Overgang naar de Reformatie
1744: Restauratie kerkgebouw
1798: Kerk overgenomen van de muncipaliteit
1830: Grote restauratie van kerkgebouw
1864: Reparaties aan het kerkgebouw
1908: Herstelwerk aan de toren
1956: Restauratie kerk en toren
1988: Restauratie kerktoren
1991: Restauratie kerkkoor en schip
1997: Vervanging kerkorgel
1999: 950 jarig jubileum
2001: Priester Hendrik keert terug
2001: Heruitgave ‘In de schaduw van de Woudse Dom’
2010: 961 jaar kerk- en dorpshistorie in Rijnsaterwoude

Vergezichten van Van der Groe

Ds. Theodorus van der Groe, predikant in de Woudse Dom van 1730-1740.Theodorus van der Groe (Zwammerdam, 3 september 1705 – Kralingen, 24 juni 1784) was een Nederlandse gereformeerde predikant en theoloog die diverse godsdienstige werken heeft gepubliceerd. Van der Groe staat vooral bekend als boeteprediker en hij wordt wel beschouwd als de laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie: Van der Groe doet het hekje toe.  
Van der Groe studeerde theologie aan de Universiteit van Leiden. Na zijn studie was hij predikant in Rijnsaterwoude (1730). Ds. van der Groe was een begenadigd prediker en ook organisatorisch sterk.Tijdens zijn periode in Rijnsaterwoude is hij bekeerd. Mede hierdoor is hij altijd waarschuwend geweest voor zelfbedrog. In 1740 werd hij dominee in Kralingen bij Rotterdam, waar hij tot zijn dood predikant zou zijn.