Woudse Dom
Herenweg 26
2465 AC  Rijnsaterwoude
Predikant
ds. Mariska Kloppenburg

Stationsstraat 12
2405 BN Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06-2127000
E-mail: 

mskloppenburg@gmail.com

Scriba
Marjolein Uilenberg-van Tol
p/a Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude
Telefoon: 06-40581930
E-mail: 

scriba@woudsedom.nl

Organist
Cock Zwaan

Ruisdaelstraat 71
2406 TC  Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-473736
E-mail: 

cock.zwaan@jumbo.com


Ledenadministratie


Verhuizing, geboorte of overlijden graag doorgeven aan scriba@woudsedom.nl


Activiteiten


Bibliotheek
Lisette van Doorn

Esdoornpad 10
2461 DE Ter Aar
Telefoon: 0172-604164
E-mail: 

ajvandoorn@planet.nl

Werkgroep ‘Camping de Drecht’
Frans Vink

Waterlelielaan 21
Telefoon: 0172 – 509590
E-mail: 

familie.vink01@kpnmail.nl

Woudse Dom maaltijden
Lisette van Doorn

Zie ‘Bibliotheek’


Rekeningnummers


Diaconie
NL14 RBRB 0958 931984
T.n.v. Diaconie Prot. Gem. Rijnsaterwoude
Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude

Kerkrentmeesters
NL08 RBRB 0962 193038
T.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude
Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude

Collectebonnen
NL62 ABNA 0892 407204 o.v.v.collectebonnen
T.n.v. Kerkvoogdij
Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude

Kerkblad
NL26 INGB 0006 217155 
T.n.v. Kerkblad PKN Rijnsaterwoude
Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude