Woudse Dom
Herenweg 26
2465 AC  Rijnsaterwoude
Predikant
ds. Mariska Kloppenburg

Stationsstraat 12
2405 BN Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06-2127000
E-mail: 

mskloppenburg@gmail.com

Scriba
Marjolein Uilenberg-van Tol
p/a Herenweg 26
2465 AC Rijnsaterwoude
Telefoon: 06-40581930
E-mail: 

scriba@woudsedom.nl

Koster
Piet en Riet Endenburg
Overbuurt 19
2465 AW  Rijnsaterwoude
Telefoon: 0172- 508963
E-mail: 

riet.piet@casema.nl

Organist
Cock Zwaan

Ruisdaelstraat 71
2406 TC  Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-473736
E-mail: 

cock.zwaan@jumbo.com


Ledenadministratie


Verhuizing, geboorte of overlijden graag doorgeven aan scriba@woudsedom.nl


Activiteiten


Bibliotheek
Lisette van Doorn

Esdoornpad 10
2461 DE Ter Aar
Telefoon: 0172-604164
E-mail: 

ajvandoorn@planet.nl

Werkgroep ‘Camping de Drecht’
Frans Vink

Waterlelielaan 21
Telefoon: 0172 – 509590
E-mail: 

familie.vink01@kpnmail.nl

Woudse Dom maaltijden
Lisette van Doorn

Zie ‘Bibliotheek’


Rekeningnummers


Diaconie
NL14 RBRB 0958 931984
T.n.v. Diaconie Prot. Gem. Rijnsaterwoude
Postbus 2
2450 BA Leimuiden

Kerkrentmeesters
NL08 RBRB 0962 193038
T.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude
Postbus 2
2450 BA Leimuiden

Collectebonnen
NL62 ABNA 0892 407204 o.v.v.collectebonnen
T.n.v. Kerkvoogdij
Postbus 2
2450 BA Leimuiden

Kerkblad
NL26 INGB 0006 217155 
T.n.v. Kerkblad PKN Rijnsaterwoude
Postbus 2
2450 BA Leimuiden