Onze gemeente

Wij zijn een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wie zijn we – Identiteit  

Wij zijn een gemeenschap van betrokken en gelovige mensen uit Rijnsaterwoude en omgeving. Van jong tot oud vormen wij samen de protestantse gemeente van Rijnsaterwoude. Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser en in de Heilige Geest die ons leven nieuw maakt. Dit vormt de basis van ons als christelijke gemeente die leeft van Gods genade.

Iedere zondag komen we om 09.30 uur samen in het historische kerkgebouw de Woudse Dom, om God en elkaar te ontmoeten in een kerkdienst. We komen niet zomaar bij elkaar, maar omdat we geloven dat God aan het begin staat. Hij is onze God en roept ons om met Hem te leven. In deze diensten is de Bijbel onze leidraad, omdat we geloven dat God zich in de Bijbel bekend maakt.  We zingen uit het Liedboek en de Evangelische Liedbundel en gebruiken regelmatig de beamer.

Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppasdienst in het Schoolhuis. Indien u hier gebruik van wil maken graag bellen met Lianne Spijker tel 06-36166489. Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst in het Schoolhuis, deze is er niet op vaste zondagen. De kinderen mogen het lantaarntje dat wordt aangestoken aan de paaskaars meenemen naar de kindernevendienst als symbool voor de verbondenheid met de mensen in de kerk. Zij volgen Bijbel Basics dit is de kindernevendienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Er wordt een verhaal verteld waar ze met elkaar over praten, zingen, kijken filmpje, doen een spel of een knutsel. Ze komen na de gebeden met het licht weer terug in de kerk voor de zegen. Contactpersoon is Carolien van Os tel 06-14368098.

Om de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid te stimuleren drinken we iedere eerste zondag van de maand koffie met elkaar na de dienst.

Weet u welkom!

Ook op andere momenten in de week is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ons daarnaast te verdiepen in de Bijbel en de betekenis daarvan voor ons dagelijks leven. Zo zijn we op verschillende manieren samen gemeente. Met elkaar gaan we de weg van het geloof en zien we naar elkaar om.

We voelen ons verbonden met het dorp waar onze kerk staat en weten ons geroepen om op die plek een open gemeente zijn. Gastvrijheid vinden wij belangrijk en proberen we op verschillende manieren vorm te geven. Ons geloof in Jezus Christus willen we mede handen en voeten geven door diaconale werkzaamheden. Daar hoort bij dat we over grenzen kijken en betrokken zijn op de mensen en de wereld om ons heen.

Predikant

Ds. Mariska Kloppenburg
Stationsstraat 12
2405 BN  Alphen aan den Rijn
Telefonisch bereikbaar via: 0622127000
mskloppenburg@gmail.com

Ik ben ds. Mariska Kloppenburg. Sinds 21 mei 2017 ben ik als predikant verbonden aan de protestantse gemeente in Rijnsaterwoude.

Ik heb eerst scheikunde gestudeerd en daarnaast theologie in deeltijd. Tien jaar ben ik docent scheikunde geweest op verschillende middelbare scholen. Maar de theologie bleef mijn interesse houden. In 2012 heb ik de master ‘gemeentepredikant’ aan de Protestantse Theologische Universiteit (de PthU) te Utrecht afgerond. Daarna heb ik gewerkt in De Open Hof, een gereformeerde kerk, in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar mocht ik mij vooral richten op de jeugd en midden-generatie.

Het bijzondere van predikant zijn is voor mij dat je bezig mag zijn met de relatie tussen God en mens en de relatie tussen mensen onderling.Je hebt contact met mensen op een zeer wezenlijk niveau.

Belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, vreugde en verdriet én het leven van alledag zijn de zaken waarmee je je als predikant mag bezighouden. Daarbij vind ik inspiratie in de Bijbel, het leven van Jezus, de traditie, maar ook in de wereld van nu vol wetenschap, kunst, muziek en literatuur.

Zou u graag eens met me in gesprek gaan of heeft u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u contact met mij opnemen.

Organist

Dhr. Cock Zwaan

Sinds wanneer ben je organist in de Woudse Dom?
Ik ben sinds 1976 organist in de Woudse Dom. Het spelen doe ik elke zondag met veel plezier in deze mooie oude kerk. Ik hoop dat dat plezier ook terug te horen is in mijn orgelspel.

Wat vind je het mooiste aan het vak van organist?
Orgelspelen is een hobby van mij.  Het mooiste van het zijn van beroepsorganist is lijkt mij dat je dan de gehele dag bezig kunt zijn met muziek.

Welke muziek speel je het liefst?
Ik heb een voorkeur voor barokmuziek (muziek van J.S. Bach, D. Buxtehude  en tijdgenoten), maar muziek van andere componisten kan ik wel waarderen. Ik probeer altijd orgelmuziek te vinden welke bij het te bespelen instrument past. Barokmuziek klinkt in ieder geval goed op het orgel van de Woudse Dom. Wel moet je er rekening mee houden dat het orgel in de Woudse Dom slechts één klavier heeft.

Op welk orgel zou je graag nog eens spelen?
Ik heb in het verleden al op verschillende grote orgels mogen spelen zoals in de Domkerk te Utrecht en de Oude Kerk te Amsterdam. Elk jaar bezoek ik wel één van de concerten in de Bovenkerk te Kampen. Op de 2 prachtige orgels van de Bovenkerk te Kampen zou ik dan ook nog wel eens willen spelen.

Kerkenraad

Ina Godeke, ouderling
Marjolein Uilenberg-van Tol, ouderling
Corina Blaazer-Kempenaar, diaken
Ed Willemstein, ouderling-kerkrentmeester

Anja Vink, ouderling
Corrie Eikelenboom, diaken
Carolien van Os-Noordam, diaken
Reinier Kempenaar, ouderling-kerkrentmeester

Oecumenisch beraad

Er is een goede samenwerking met de protestantse gemeente Leimuiden (de Dorpskerk) en de katholieke St. Jan de Doperkerk. Tijdens de vredesweek en de gebedsweek voor de eenheid zijn er gezamenlijke activiteiten. Ook de Kliederkerk is een gemeenschappelijke activiteit van deze drie gemeenschappen. In het oecumenisch beraad zijn de drie kerken vertegenwoordigd.