Vanaf zondag 22 november starten we weer met de kerkdiensten in de Woudse Dom! Hoewel de situatie rond het coronavirus nog steeds zeer zorgelijk is, en we alleen diensten kunnen houden als we ons strikt aan de voorgeschreven maatregelen houden, meent de kerkenraad dat het herstarten van de kerkdienst verantwoord is.  Mondkapjes dus op bij het betreden van de kerk, als u zit mag het mondkapje af. Na de dienst mondkapjes weer op bij het verlaten van de kerk. 
Zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag gedenken we onze overleden, geliefde gemeenteleden  van het afgelopen kerkelijk jaar. Voor deze dienst dient u zich weer aan te melden, via de email of 06 40581930.