Na de lange tijd dat we niet samen konden komen in de Woudse Dom is er nu weer een voorzichtig begin mogelijk.

De kerkenraad heeft met elkaar overlegd en besloten vanaf 7 juni weer samen te komen ter ere van onze God. Dit kan in juni tot een maximum van 30 personen, incl. medewerkers.

Er zijn wel allerlei protocollen (landelijk en van de PKN) en voorschriften waar wij ons aan moeten houden. Hieronder leest u hoe wij daarmee omgaan. In de kerk ligt een gebruiksplan/protocol op papier.

U bent, als u wilt, uw gezondheid het toelaat en u het aandurft, uitgenodigd om u voor een dienst in te schrijven bij de scriba Marjolein Uilenberg. Dit kan via de telefoon 06 40581930, of via de mail: scriba@woudsedom.nl.

Houdt u zelf vooral in acht. Zeker als u behoort tot de kwetsbare groep. Als u nog niet kunt of wil komen zijn er op televisie en via kerkomroep gelukkig nog allerlei mooie diensten en alternatieven daarvoor. Als u wel komt is dit geheel op eigen verantwoording.

In principe gaat de plaatsing voor de dienst op volgorde van aanmelden. Maar er wordt ook naar een zo eerlijk mogelijke verdeling gekeken, aangezien niet iedereen elke week kan komen. We hopen dat we rekening met elkaar kunnen houden. U kunt tot vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan de dienst inschrijven. Als de inschrijving al vol is, krijgt u daar bericht van.

In de maand juni zal er nog geen kindernevendienst en oppas zijn. Daarna kijken we weer.

Waar u rekening mee moet houden als u komt:

 • Het volgen van de landelijke voorschriften van de RIVM: thuisblijven bij klachten, 1,5 meter afstand, hoesten en niesen in de elleboog.
 • Als u bij de kerk aankomt kan niet iedereen tegelijk naar binnen. Graag wachten op 1,5 meter afstand van elkaar. Dit wordt aangegeven met tape.
 • Er zijn twee coördinatoren aanwezig met een hesje aan. Dit zijn de ouderling en diaken van dienst.
 • Bij de deur wordt u gevraagd of u klachten heeft door de eerste coördinator.
 • Vervolgens staat er in het voorportaal hygiënische handgel om uw handen te reinigen.
 • Daarna kunt u doorlopen de kerk in. Daar wordt u een plaats aangewezen door de tweede coördinator. Er staan slechts 30 stoelen in de kerk. U wordt geplaatst van vóór naar achteren. Dit is dus wel heel anders dan u gewend bent. U kunt dus helaas niet zelf kiezen waar u wilt zitten en u kunt ook niet op uw vaste plaats zitten.
  In de maand juni willen we starten met 30 losse stoelen op min. 1,5 meter van elkaar. Dan kunt u dus ook helaas nog niet bij elkaar zitten als familieleden. In de loop van de maand kijken we hoe het gaat en loopt en kan dit misschien worden aangepast.
 • Het toilet is alléén beschikbaar voor echt hoge nood. Daar zijn reinigingsmiddelen aanwezig voor ná gebruik en papieren handdoekjes.
 • De kapstok is niet in gebruik. U mag uw jas meenemen naar de stoel.
 • Samenzang is, tot ons grote verdriet, niet mogelijk. Cock Zwaan zal orgelspelen en er kan muziek via de beamer klinken.
 • Liedboeken en de Bijbels van de kerk zijn tijdelijk opgeborgen. We proberen zoveel mogelijk via de beamer te laten zien.
 • Als de dienst is afgelopen gaan eerst de mensen op de achterste stoelen naar buiten. Dan wordt naar voren gewerkt. De voorste stoelen gaan als laatste naar buiten.
 • Er wordt nog niet gecollecteerd. Collecteren blijft nog digitaal.
 • De voorganger en ouderling van dienst staan niet bij de deur.
 • Als u buiten bent vragen we u direct naar huis te gaan. Er is geen gelegenheid voor koffie of samenkomst.

Dit klinkt allemaal heel streng en misschien wel ingewikkeld. Maar we hopen vooral dat we mooie erediensten voor onze God kunnen houden en zijn blij dat we weer samen kunnen komen. 

In de maand juni verwachten we als voorgangers:

7 juni ds. R. de Reuver uit Houten

14 juni ds. Mariska Kloppenburg

21 juni ds. M. van der Zwaag uit Ter Aar

28 juni ds. Mariska Kloppenburg

Hierin kunnen natuurlijk veranderingen komen vanwege de RIVM-maatregelen, verkoudheid enz.

Mocht u het protocol willen inzien, dan kunt u daarnaar vragen bij de scriba. Zij kan deze naar u opsturen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Er rijzen misschien wel allerlei vragen op. Die kunt u natuurlijk stellen. U kunt, ondergetekende of iemand anders van de kerkenraad of de predikant Mariska Kloppenburg altijd bellen.

Hopelijk zien we elkaar snel weer.

Namens de kerkenraad van PG Rijnsaterwoude,

Marjolein Uilenberg, scriba

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.